Zapraszamy do Centrum Skutecznej Terapii i Edukacji „Mądre Słówka”

tel. 503 850 205

Szkolenia logopedyczne

 1. Diagnoza i terapia logopedyczna w przedszkolu
 2. Usprawnianie motoryki języka w korekcji rotacyzmu
 3. Problemy diagnozy, terapii i profilaktyki dziecka sepleniącego

Szkolenia psychologiczne

 1. Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice Kolorowy Świat Emocji dla Rodziców
 2. Szczęśliwy Rodzic – Szczęśliwe Dziecko
 3. Jak motywować dziecko do nauki?

Szkolenia seksuologiczne

 1. Seksualność osób niepełnosprawnych

Oferta dla placówek oświatowo-wychowawczych

 • kompleksowe badania przesiewowe na terenie placówki,
 • prowadzenie terapii logopedycznej i psychologicznej indywidualnej i grupowej na terenie placówki
 • pedagogizacja logopedyczna i psychologiczna z zakresu zaburzeń mowy, wad wymowy, wad rozwojowych narządów artykulacyjnych oraz konsekwencji nieprawidłowej mowy
 • szkolenia Rad Pedagogicznych z wybranych zagadnień