Zapraszamy do Centrum Skutecznej Terapii i Edukacji „Mądre Słówka”

tel. 503 850 205

Aktualności dla Rodziców

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi i bardzo przydatnymi informacjami dotyczącymi rozwoju dziecka w sferze poznawczej, m.in. natury psychologicznej, logopedycznej, seksualności oraz nauki języków obcych. Miłej lektury

Afazja – co to jest?

Afazja dotyczy rozumienia i mówienia, czytania, pisania, liczenia, a także odczytywania mowy ciała, poczucia czasu, pamięci, orientacji w przestrzeni oraz wielu innych zdolności. Afazja to zupełnie nowa sytuacja w życiu dorosłej osoby. Sytuacja, na którą ani chory, ani jego bliscy nie byli przygotowani, a będą musieli zmagać się z nią przez wiele miesięcy, a nawet lat.
Zobacz więcej ...

Badanie kinestezji artykulacyjnej

Czucie ułożenia narządów mowy, zwane kinestezją artykulacyjną, to czucie napięcia mięśni, które jest rożne dla poszczególnych głosek. Skurcze mięśni narządów mowy wywołują impulsy biegnące do kory mózgowej. Gdy nastąpi zakłócenie tej czynności, powstaje zaburzenie stereotypów ruchowych. Kinestezja artykulacyjna wykształca się później niż umiejętność identyfikowania i różnicowania głosek, czyli słuch fonemowy.
Zobacz więcej ...

Mowa dziecka a oddychanie

Prawidłowa mowa uzależniona jest również od oddychania. Żeby dobrze mówić, trzeba wyćwiczyć prawidłowy tor oddechowy. Prawidłowy tor oddechowy ułatwia proces usprawniania aparatu artykulacyjnego oraz kontrolowanie wydechu, wydłuża fazę wydechową, umożliwia także wyćwiczenie prawidłowego toru oddechowego.
Zobacz więcej ...

Rozwój mowy dziecka cz. I

Rozwój mowy dziecka - 0 do 6 miesiąca życia dziecka. Przez pierwsze dwa miesiące życia dziecko ćwiczy podczas karmienia sprawność aparatu pokarmowo-artykulacyjnego, która jest warunkowana odruchami prymitywnymi. To one decydują o efektywności karmienia, a czas jego trwania i przebieg reguluje matka. Jest to czas intensywnego dojrzewania neurologicznego, rozwoju sensorycznego tak ważnego dla przekształcania czynności odruchowych w świadome.
Zobacz więcej ...

Logopedycznym tytułem wstępu

Każde dziecko jest wyjątkowe i rozwija się we własnym tempie. Ważne jest aby otrzymywało od dorosłych odpowiednie wsparcie. W naszym gabinecie znajdzie je każde dziecko. Zarówno dzieci nieśmiałe jak i te nieco śmielsze odnajdą tu przyjazną atmosferę oraz fachową, dostosowaną do ich potrzeb pomoc niezbędną do osiągnięcia sukcesu. Prowadzona przez nas terapia logopedyczna zawsze dostosowana jest do wieku, stopnia rozwoju oraz zainteresowań dziecka.
Zobacz więcej ...

Kiedy warto zgłosić się z dzieckiem do logopedy ?

Mowa dziecka ma ogromne znaczenie dla jego ogólnego rozwoju. Bagatelizowanie zaburzeń mowy może powodować szereg trudności. Warto więc w porę zgłosić się do logopedy, żeby tych trudności uniknąć. Prawidłowy rozwój mowy dziecka zakłada zamianę głosek trudniejszych na łatwiejsze do momentu osiągnięcia przez dziecko pewnego wieku. Jeżeli więc na przykład dziecko ma 3 lata i nie wymawia prawidłowo głosek sz, ż, cz, dż lub r, to nie ma jeszcze powodu do niepokoju. Warunkiem jest jednak zastępowanie tych głosek przez inne – łatwiejsze.
Zobacz więcej ...

Charakterystyka właściwości mowy dziecka w wieku przedszkolnym

Mowa nie jest umiejętnością wrodzoną, dziecko przyswaja sobie ją od najbliższego otoczenia drogą naśladownictwa. Wielokrotnie powtarzane przez rodziców nazwy przedmiotów, znajdujących się w otoczeniu dziecka, zostawiają słuchowe ślady w jego mózgu. Rozwój mowy postępuje równolegle z rozwojem motoryki narządów artykulacyjnych. Mowa wytwarza się dzięki skoordynowanej aktywności muskulatury języka, warg, gardła itp. Do rozwoju i koordynacji poszczególnych części aparatu artykulacyjnego potrzebny jest czas i aktywne ćwiczenia.
Zobacz więcej ...

Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego

Sprawność aparatu artykulacyjnego jest bardzo ważna dla wyrazistości naszych wypowiedzi. Wymawianiu poszczególnych dźwięków mowy towarzyszy poruszanie się warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy. Ruchy te muszą być bardzo dokładne, tzn. powinny być wykonane w ściśle określony sposób, a także w danym miejscu jamy ustnej. Na przykład przy realizacji głoski s niezbędne jest zbliżenie siekaczy do siebie, co możliwe jest tylko przy prawidłowym zgryzie. Tak więc dla poprawnego artykułowania dźwięków mowy konieczna jest zarówno sprawność, jak i prawidłowa budowa aparatu artykulacyjnego.
Zobacz więcej ...