Zapraszamy do Centrum Skutecznej Terapii i Edukacji „Mądre Słówka”

tel. 503 850 205

Logorytmika

Grupowe zajęcia logopedyczne

„Wspomaganie rozwoju mowy” – logorytmika

  • dla kogo: dla dzieci w wieku od 2 – 12 lat z podziałem grup wiekowych
  • jak liczne są grupy: od 6 – 12 osób
  • kiedy: zajęcia sobotnie, karnet 4 zajęć, bądź zajęcia jednorazowe
  • czas: zajęcia trwają 60min, odbywają się raz w tygodniu w piątki i soboty

To zajęcia rozwijające mowę, wyzwalające aktywność ruchową. Wywołują uśmiech, budzą zaciekawienie, umożliwiają odreagowanie napięć i negatywnych emocji. Stosowane formy aktywności podczas tych zajęć to muzyka, ruch i mowa realizowane w formie zabawy. Aktywizowaniu procesów mowy sprzyjają ćwiczenia oddechowe, słuchowe, a szczególne znaczenie mają ćwiczenia usprawniające mięśnie narządów mowy.

Stosowane podczas zajęć zabawy muzyczno – ruchowe kształtując ruchy całego ciała, wpływają pośrednio na usprawnianie narządów mowy, ułatwiają ich ćwiczenie. Zajęcia takie, nazywane logorytmicznymi, są połączone z wymową, muzyką i ruchami ciała. Są ważnym elementem w kreowaniu estetycznej i społecznej aktywności dzieci. Wraz z rozwojem ruchowym postępuje rozwój sfery poznawczej, a także wykształcają się różne formy kontaktów społecznych.

Podczas zajęć wspomagających rozwój mowy ważnym elementem są ćwiczenia słuchowe. Można podzielić je na ćwiczenia ogólne, uczulające dziecko na różne bodźce słuchowe oraz ćwiczenia słuchu fonematycznego, kształtujące świadomość fonologiczną. Końcowym etapem wspomagania rozwoju mowy są ćwiczenia rozwijające słownictwo i umiejętność budowania zdań oraz dłuższych wypowiedzi.