Zapraszamy do Centrum Skutecznej Terapii i Edukacji „Mądre Słówka”

tel. 503 850 205

Psycholog

W trakcie spotkania z psychologiem staramy się pomóc Państwu i Państwa dziecku w rozwiązaniu określonego problemu.

 • wizyta u psychologa trwa 50 minut
 • wizyty odbywają się zwykle raz w tygodniu  lub raz na dwa tygodnie, a także według potrzeb i możliwości rodzica
 • pierwsza wizyta z rodzicami dziecka, bez obecności dziecka.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbywa się tylko przy udziale rodziców, natomiast podczas drugiego spotkania psycholog spotyka się już z dzieckiem.

W jakich problemach możemy Państwu pomóc?

 I. Problemy społeczne, interpersonalne dziecka

 • trudności z rówieśnikami, trudności w nawiązywaniu nowych relacji,
 • częste sytuacje konfliktowe, niska samoocena, nieśmiałość dziecka
 • trening autoprezentacji, ćwiczenia umiejętności interpersonalnych.
 • rozwiązywanie problemów osobistych, stany obniżonego nastroju
 • trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji
 • trudności w wyrażaniu emocji
 • trudności w podejmowaniu decyzji
 • mutyzm wybiórczy

II. Problemy w zachowaniu dziecka, trudności z emocjami

 • zaburzenia zachowania, zachowania agresywne, złości, zachowania autoagresywne
 • zachowania buntownicze, nadaktywność psychoruchowa, impulsywność w działaniu i zachowaniu
 • konsultacja w zakresie dziecięcych zburzeń rozwojowych tj. całościowe zaburzenie ze spektrum autyzmu