Zapraszamy do Centrum Skutecznej Terapii i Edukacji „Mądre Słówka”

tel. 503 850 205

Ilona Lewoska

Psycholog

Ilona Lewoska – Jestem z wykształcenia pedagogiem i psychologiem, w trakcie kształcenia z zakresu seksuologii klinicznej pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Beisert na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzę poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne, a także terapię psychologiczną dla dzieci. Prowadzę również zajęcia z dziećmi ze spectrum zaburzeń autystycznych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce. Jestem w  trakcie stażu klinicznego w Brzeskim Centrum Medycznym na Oddziale Psychiatrycznym. W ramach procesu ciągłego dokształcania i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych uczestnicę w Międzynarodowych Konferencjach Naukowo – Szkoleniowych z zakresu psychologii i seksuologii.

Studia i kursy:

  • Psychologia – specjalność kliniczna. Studia 5-letnie na Uniwersytecie w Opolu.
  • Pedagogika resocjalizacyjna. Studia 5-letnie na Uniwersytecie w Opolu.
  • „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”. Studia podyplomowe przy Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu.
  • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu – I stopień. Centrum Terapii Behawioralnej w Gliwicach.
  • Behawioralno – poznawcza terapia dzieci i młodzieży. Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.