Zapraszamy do Centrum Skutecznej Terapii i Edukacji „Mądre Słówka”

tel. 503 850 205

Anna Kostyra-Koza

Logopeda, Pedagog

Anna Kostyra-Koza – neurologopeda kliniczny, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny. Logopedia to jedno z moich największych zainteresowań, które staram się wciąż rozwijać. Prowadzę terapię logopedyczną dzieci z różnymi zaburzeniami oraz terapię pedagogiczną dzieci ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi. Bogate doświadczenie zdobyłam pracując przez 8 lat na Oddziałach Neurologii i Psychiatrii dla dzieci i młodzieży w Opolu. Pracuję również jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, co daje mi bogatą wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz wgląd w trudności związane nie tylko z rozwojem mowy, ale i z edukacją.

Studia i kursy:

  • Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (studia podyplomowe) – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
  • Terapia Pedagogiczna i Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe) – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
  • Edukacja Elementarna – Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna (studia podyplomowe) – Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego Andragog w Opolu
  • Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną (studia podyplomowe) – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • Podyplomowe Studium Logopedyczne – Uniwersytet Opolski
  • Pedagogika lecznicza (kurs kwalifikacyjny) – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PROTOTO we Wrocławiu
  • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny – Uniwersytet Opolski
  • Filologia Polska (studia magisterskie) – Uniwersytet Opolski