Zapraszamy do Centrum Skutecznej Terapii i Edukacji „Mądre Słówka”

tel. 503 850 205

Marta Malinowska

Logopeda, Pedagog

Marta Malinowska – logopedia i pedagogika jest moją pasją i wykonywanym zawodem, jestem właścicielem, pedagogiem, logopedą oraz biegłym sądowym. Prowadzę terapię w zakresie zaburzeń mowy dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, zajęcia z zakresu logopedii artystycznej, szkolenia i konsultacje dla rodziców oraz zajęcia z logorytmiki. Jestem autorką licznych publikacji, członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Polskiego Związku Logopedów.

Jestem również Pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Nieustannie – z racji zainteresowań i chęci podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych – biorę czynny udział w konferencjach, seminariach, warsztatach z zakresu logopedii, neurologopedii i pedagogiki. Ze względów oczywistych nie wypiszę w tym miejscu wszystkich moich tego typu przedsięwzięć, gdyby jednak kogoś z Państwa to zainteresowało, ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail lub osobiście (zakładka kontakt).

Absolwentka:

  • Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: Logopedia
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu Andragog, specjalność: Zarządzanie Oświatą,
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji: specjalność: Neurodydaktyka
  • Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: Wczesna edukacja nauczania języka angielskiego z wychowaniem artystycznym
  • Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: Edukacja elementarna z logopedią szkolną