Zapraszamy do Centrum Skutecznej Terapii i Edukacji „Mądre Słówka”

tel. 503 850 205

Ewelina Cichoń

Neurologopeda, Pedagog

Ewelina Cichoń – od ponad ośmiu lat jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. W 2009 roku ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim na kierunku pedagogika o specjalizacji: edukacja elementarna z logopedią szkolną, a w 2011 roku ukończyłam studia licencjackie na kierunku filologia o specjalizacji: filologia angielska. Dla podniesienia swoich kwalifikacji i chcąc realizować się w interesującym mnie kierunku pracy z dziećmi, podjęłam studia podyplomowe w zakresie logopedii, która jest mi szczególnie bliska. Obecnie prowadzę diagnozę i terapię zaburzeń mowy dzieci i młodzieży oraz zajęcia o charakterze profilaktycznym z zakresu logorytmiki. Systematycznie uczestniczę w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących swoje kompetencje. W swojej pracy staram się budować wiarę moich podopiecznych we własne możliwości, a także dzielić się z nimi moimi zainteresowaniami, a także pasjami.

Studia i kursy:

  • Uniwersytet Wrocławski, Podyplomowe Studia Logopedyczne II stopnia z zakresu neurologopedii
  • Uniwersytet Opolski, Podyplomowe Studia Logopedyczne z zakresu logopedii
  • Uniwersytet Opolski, 5-letnie studia o specjalności edukacja elementarna z logopedią szkolną
  • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu, specjalność język angielski
  • Regionalne Centrum Rozwoju i Edukacji, kurs doskonalący z zakresu neurodydaktyki