Zapraszamy do Centrum Skutecznej Terapii i Edukacji „Mądre Słówka”

tel. 503 850 205

Kiedy warto zgłosić się z dzieckiem do logopedy ?

Kiedy należy skonsultować się z logopedą?

Mowa dziecka ma ogromne znaczenie dla jego ogólnego rozwoju. Bagatelizowanie zaburzeń mowy może powodować szereg trudności. Warto więc w porę zgłosić się do logopedy, żeby tych trudności uniknąć. Prawidłowy rozwój mowy dziecka zakłada zamianę głosek trudniejszych na łatwiejsze do momentu osiągnięcia przez dziecko pewnego wieku. Jeżeli więc na przykład dziecko ma 3 lata i nie wymawia prawidłowo głosek sz, ż, cz, dż lub r, to nie ma jeszcze powodu do niepokoju. Warunkiem jest jednak zastępowanie tych głosek przez inne – łatwiejsze.

Poniżej umieszczone zostały symptomy, które mogą świadczyć o konieczności konsultacji z logopedą:

 • Dziecko ukończyło 3 rok życia i porozumiewa się z otoczeniem jedynie za pomocą gestów, tworów językowych zrozumiałych jedynie dla najbliższego otoczenia.
 • Dziecko ukończyło 3 rok życia i nie wymawia samogłosek.
 • Mowa dziecka nie rozwija się, nie następuje wzrost liczby używanych przez nie słów.
 • Dziecko ukończyło 4 rok życia i mówi bardzo mało, a poziom zrozumiałości jego mowy zdecydowanie odbiega od zrozumiałości mowy jego rówieśników.
 • Dziecko ukończyło 4 rok życia i zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne ( np. zamienia głoski g na k, d na t, b na p itd.)
 • Dziecko większość czasu oddycha przez usta, także podczas snu.
 • Dziecko mówi przez nos.
 • Masz wątpliwości, czy budowa narządów mowy Twojego dziecka jest prawidłowa.
 • Dziecko podczas wymawiania niektórych głosek wsuwa język między zęby.
 • Dziecko zastępuje niektóre głoski trudnymi do określenia dźwiękami.
 • Nie masz pewności, czy dziecko dobrze słyszy.

Należy pamiętać, że każde dziecko rozwija się w innym tempie i nie powinno się jedynie porównywać jego mowy z rówieśnikami. Ważne jest aby bacznie obserwować, jak rozwój mowy dziecka się rozwija. O zaburzeniach w mowie świadczą niezgodności z normą rozwojową. Stopień rozwoju mowy dziecka jest określany przez logopedę po przeprowadzeniu dokładnej diagnozy.